ได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนดีเด่น ระดับก่อนประถมศึกษา  จากเขตการศึกษา  11
 
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้าน  ปฐมวัย
 
 
 
นางสุธิดา   ไพเราะ 
ผู้รับใบอนุญาต,ผู้จัดการ.ผู้อำนวยการ

วิดีโอ YouTube


YouTube Video


วิดีโอ YouTube
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เรื่องเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนไพเราะวิทยา (อนุบาล) แจ้งเปิดภาคเรียน ทืี่ 1  ปีการศึกษา 2560 ในวันพุธ  ที่  17  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  2560 ทางผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูอาจารย ...
  ส่ง 1 พ.ค. 2560 21:31 โดย โรงเรียน ไพเราะวิทยา
 • ซ้อมการแสดงวันแม่แห่งชาติ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ซ้อมการแสดงวันแม่แห่งชาติ เพื่อไปแสดง ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 12 สิหาคม นี้
  ส่ง 2 ก.ย. 2559 05:21 โดย โรงเรียน ไพเราะวิทยา
 • เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ทางโรงเรียนมีประกาศการเปิดสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2559   อายุ  2  ขวบ ครึ่ง - 5 ขวบ  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2559  เป็นต้นไป (รับจำนวนจำก ...
  ส่ง 8 ก.พ. 2559 23:41 โดย สุรีย์วัล ชัยจำรัส
 • งานบัณฑิตน้อย ทางโรงเรียนฯมีกำหนดการรับวุฒิบัตร (บัณฑิตน้อย) และรับเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย  เกียรติบัตรศิษย ...
  ส่ง 8 ก.พ. 2559 23:36 โดย สุรีย์วัล ชัยจำรัส
 • รับสมัครนักเรียนใหม่เทอม 2/2558 โรงเรียนไพเราะวิทยา (อนุบาล)  จะเปิดรับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  (รับจำนวนจำกัด) สอบถามรายละเอียด ...
  ส่ง 6 ต.ค. 2558 20:31 โดย สุรีย์วัล ชัยจำรัส
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • ไม่มีชื่อ
  ส่ง 1 พ.ค. 2560 21:44 โดย โรงเรียน ไพเราะวิทยา
 • ปลูกป่าเฉิลมพระเกียรติ 59 โครงการปลูกป่าเฉิมพระเกียรติ ณ วัดโนนศิลา อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
  ส่ง 2 ก.ย. 2559 05:15 โดย โรงเรียน ไพเราะวิทยา
 • ประกวดมารยาทการไหว้ 59 กิจกรรมการประกวดมารยาทการไหว้ โรงเรียนไพเราะวิทยา (อนุบาล) ได้จัดการประกวด การไหว้ในรูปแบบต่างๆ และให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
  ส่ง 2 ก.ย. 2559 05:04 โดย โรงเรียน ไพเราะวิทยา
 • แห่บายศรี จังหวัดชัยภูมิ คณะครูโรงเรียนไพเราะวิทยา (อนุบาล) ร่วมพิธีแห่บายศรี ประจำปี 59 เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าพ่อพญาแล เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ
  ส่ง 1 ก.ย. 2559 00:13 โดย โรงเรียน ไพเราะวิทยา
 • เล่าเรื่องจากภาพวันแม่ 58
  ส่ง 31 ส.ค. 2559 23:44 โดย โรงเรียน ไพเราะวิทยา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 79 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
 
 

หน่วยงานทางการศึกษา